Akademia Wspólnego Czasu

Kochani!

Stowarzyszenie „Homini” pozyskało środki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 2 projektów, których realizacja rozpocznie się niebawem 🙂
*”Akademia wspólnego czasu”- działania w ramach tego projektu skierowane będą dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności 🙂
*Konferencja- „Rehabilitacja, edukacja oraz żywienie dzieci z wadami genetycznymi”- jednym z prelegentów podczas konferencji będzie dr Teresa Kaczan-logopeda, certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody Castillo Moralesa, Si, ergoterapeuta 🙂

Projekty zostaną dofinansowane ze środków Gminy Międzychód

Dzisiaj uczestniczyliśmy w spotkaniu dla organizacji pozarządowych.

Dzisiaj uczestniczyliśmy w spotkaniu dla organizacji pozarządowych.

Dzisiaj uczestniczyliśmy w spotkaniu dla organizacji pozarządowych, które zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Międzychodzie. W spotkaniu wziął udział Starosta Powiatu Międzychodzkiego pan Julian Mazurek oraz Stowarzyszenie NOWY Międzychód, Stowarzyszenie „Otwarte Serce”, Fundacja Balian Sport, Stowarzyszenie „Tęcza”. Celem spotkania było omówienie działalności organizacji z terenu powiatu międzychodzkiego, wspólna wymiana doświadczeń oraz nawiązanie partnerstw. 

Damian Kupczyk

Damian Kupczyk

SKARBNIK

Formalne wykształcenie zdobywałem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalności resocjalizacji, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz metodykiem terapii w edukacji. Ukończyłem także studia z zakresu informatyki oraz sztuki. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałem pełniąc funkcję terapeuty społecznego i trenera budżetowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzychodzie. Posiadam także wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i kierownik świetlicy szkolnej. Przez wiele lat pełniłem szereg funkcji, większość z nich jako wolontariusz w instytucjach i stowarzyszeniach. Zajmuję się także prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla młodzieży i dorosłych. Aktualnie zawodowo realizuję się jako specjalista ds. marketingu i CSR. Według mnie nie ma nic bardziej cennego niż kontakt z drugim człowiekiem. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij na ikony poniżej… 😉

    

Serce

Serce

Podstawą naszych działań, jest chęć niesienia pomocy i okazywanie zrozumienia dla drugiego człowieka. We wszystko co robimy wkładamy swoje zaangażowanie i serce, ponieważ wiemy, że to nim mierzy się prawdziwą wartość człowieka.

Indywidualizacja

Indywidualizacja

Traktujemy każdą osobę podmiotowo i indywidualnie. Staramy się opracowywać „indywidualne programy pomocy” by po rozpoznaniu problemu – zastosować najbardziej skuteczne rozwiązanie.

Transparentność

Transparentność

Jako organizacja działająca w oparciu o wpłaty darczyńców, bardzo dużą wagę przywiązujemy do transparentności naszych działań. Dlatego upubliczniamy raporty finansowe i podsumowania realizacji projektów. Każdy darczyńca, który wpłaca pieniądze na nasze konto – otrzymuje od nas informację, na jaki cel zostały przeznaczone wpłacone pieniądze.

Szacunek

Szacunek

Szanujemy przekazane nam pieniądze, ponieważ wiemy, że są owocem ciężkiej pracy wpłacającego oraz wyrazem zaufania do nas. Dlatego, każda złotówka ma odzwierciedlenie w realnej pomocy jaką świadczymy względem osób z niepełnosprawnościami.

Aktywność

Aktywność

Wierzymy, że bez działania nie osiągnie się skutecznych efektów, dlatego aktywnie bierzemy udział w życiu społecznym i wspieramy lokalne inicjatywy. Staramy się także promować ideę „dobrego podejścia” poprzez organizację wolontariatu oraz staży

Innowacyjność

Innowacyjność

Staramy się stosować najnowsze i najbardziej skuteczne metody pracy. W sposób ustawiczny poszerzamy nasza wiedzę oraz śledzimy nowinki naukowe, by móc na bieżąco wprowadzać je do naszego warsztatu pracy.