„SOS” Homini

Przekazujemy kolejne dobre wiadomości

 Od listopada 2016 roku uczestniczymy w projekcie pt. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. 15 listopada braliśmy udział w warsztatach informacyjno- edukacyjnych, 24 stycznia 2017 w warsztatach fokusowych podczas, których tworzyliśmy bank potrzeb i pomysłów 🙂 29 marca 2017 oficjalnie złożyliśmy projekt na aplikację komunikacyjną „SOS Homini” 🙂 dzisiaj dostaliśmy informację, iż nasz pomysł przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną 🙂 Wpłynęło 97 projektów, z czego 45 otrzymało pozytywną ocenę- w tym STOWARZYSZENIE HOMINI 😀 przechodzimy do kolejnego ETAPU 🙂 Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integracja sensoryczna- zajęcia aktywizujące dzieci

Otrzymaliśmy dziś informację, iż udało nam się pozyskać środki na realizację kolejnego projektu pn „Integracja sensoryczna- zajęcia aktywizujące dzieci” 🙂 Realizacja projektu rozpocznie się już wkrótce 🙂odwiedzajcie nasz profil 🙂. Jest to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

ABC-Wolontariatu

ABC-Wolontariatu

W dniu wczorajszym Stowarzyszenie Homini dzięki współpracy z Fundacją Olandia, przeprowadziło szkolenie pt.: „ABC-Wolontariatu”.

Tematyka szkolenia obejmowała swoim zakresem, wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem wolontariatu, w tym: omówienie Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie, zakres praw i obowiązków wolontariuszy i podmiotów korzystających z usług wolontariackich, sylwetkę wolontariusza, przykładów działań wolontariackich w Polsce i na świecie.

Szkolenie dot. wolontariatu jest jednym z etapów w procesie tworzenia przy Stowarzyszeniu Homini Lokalnego Centrum Wolontariatu w gminie Międzychód.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i dyskusję. Życzymy Wam wielu sukcesów i liczymy na dalsze wsparcie i pomoc w realizacji inicjowanych przez Ekipę Homini działań. 🙂

Poniżej przekazujemy link do prezentacji ze szkolenia, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem, a w przypadku pytań do kontaktu z prelegentem Damianem Kupczykiem, który z chęcią udzieli informacji i odpowie na wszelkie pytania 🙂

http://bit.ly/abc_wolontariatu