Integracja sensoryczna w lipcu

Integracja sensoryczna w lipcu

Krótka fotorelacja z zajęć, które odbywają się w ramach projektu „Integracja sensoryczna-zajęcia aktywizujące dzieci” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

„Poznaj niepełnosprawność”

„Poznaj niepełnosprawność”

Wczoraj w Cak Międzychód przeprowadziliśmy warsztaty połączone z wykładem pn.: „Poznaj niepełnosprawność”. Warsztaty przeprowadzone zostały w ramach projektu pn.: „Tacy Sami – Spot promujący pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami” – dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Warsztaty poprowadzili Damian Kupczyk oraz Magdalena Lamcha.

Dzieci oraz Młodzież w ramach wykładu dowiedziały się jakie są rodzaje niepełnosprawności, a w ramach przygotowanych pięciu stanowisk, mogły przez chwilę poczuć się jak osoba niepełnosprawna i zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje ona w otaczającym świecie.

Uczestnicy warsztatów musieli rozpoznawać przedmioty z wyłączeniem wzroku (opaski na oczach) oraz mając na rękach różnej grubości rękawice, narysować obraz za pomocą ust lub stóp, przeprowadzić osobę z zawiązanymi oczyma przez salę i samemu być przeprowadzonym, przekazać komunikat w ramach zabawy „głuchy telefon” mając w jednym uchu zatyczkę, czy przeprowadzić przez salę osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Odczucia uczestników zapisane zostały na kartkach papieru, co pokazuje jak bardzo emocjonalne i rozwijające świadomość są takie warsztaty.

Stowarzyszenie Homini wierzy, że dzięki edukacji i integracji dzieci i młodzieży pełnosprawnej z osobami z niepełnosprawnościami, można wpływać na postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo oraz zaangażowanie wszystkim wolontariuszom, a także pracownikom Centrum Animacji Kultury.