Aktywna rehabilitacja” – realizacja.

Aktywna rehabilitacja” – realizacja.

Stowarzyszenie „Homini” pozyskało środki na realizację projektu „Aktywna rehabilitacja”. W ramach projektu odbędą się w 2018 roku następujące działania:
zajęcia w wodzie,
zajęcia z koniem,
dogoterapia,
zajęcia ruchowe dla rodziców.

Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Międzychód, w ramach zadania publicznego pod nazwą: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć podamy w najbliższym czasie.

Serdecznie dziękujemy Firmie ABC-Czepczyńsk.

Serdecznie dziękujemy Firmie ABC-Czepczyńsk.

Serdecznie dziękujemy Firmie ABC-Czepczyński za przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Homini zestawów komputerowych.

Pierwsze potrzebujące osoby otrzymały już swoje nowe komputery i mogą zacząć korzystać z nich rozwijając tym samym swoje umiejętności i wiedzę.  Kolejne zestawy czekają na swoich nowych odbiorców.

To już kolejne działanie na rzecz Homini, którego inicjatorem jest Firma ABC-Czepczyński. Serdecznie dziękujemy Prezesowi Firmy p. Arturowi Czepczyńskiemu, za wspieranie działań statutowych naszego Stowarzyszenia, a także za wszelką okazaną pomoc i zrozumienie potrzeb.