„Tacy Sami” – Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie.

„Tacy Sami” – Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie.

Tacy Sami – to projekt edukacji uczniów szkół podstawowych mający na celu zmianę postaw i wykształcenie właściwych zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami. Pomimo formalnego zakończenia finansowania projektu, dalej możemy edukować uczniów i nauczycieli podczas dedykowanych warsztatów i szkoleń.

Jest to możliwe dzięki wsparciu Firmy ABC-Czepczyński oraz jej właścicielowi p. Arturowi Czepczyńskiemu, któremu serdecznie chcemy podziękować za wszelką pomoc i zrozumienie potrzeb naszego stowarzyszenia.

Na początku stycznia przeprowadziliśmy warsztaty w Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie, gdzie uczniowie mogli zabrać udział w warsztatach poznawczych i wczuć się w sytuację osoby z niepełnosprawnością. Warsztaty poprowadzili p. Magdalena Lamcha oraz p. Damian Kupczyk.