SOS Homini – przedstawiono instytucją.

SOS Homini – przedstawiono instytucją.

W dniu 14.03.2018 r., w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, Stowarzyszenie „HOMINI” zorganizowało spotkanie informacyjne na temat tworzenia innowacji pt. „SOS Homini – aplikacja komunikacyjna” realizowanego w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji tworzących Inkubator projektu tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuPoznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSSMiasto Poznań, a także partnerzy stowarzyszenia w realizacji projektu tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, @Fundacja Femina Project z Wronek i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach. Obecny był również Dyrektor firmy Recoded, która zajmuje się programowaniem aplikacji SOS Homini, a także osoby, które wezmą udział w testowaniu prototypu aplikacji, czyli wybrane osoby zależne oraz wolontariusze.

W pierwszej części Członek Zarządu Stowarzyszenia p. Damian Kupczykprzedstawił uczestnikom cele działalności Stowarzyszenia „Homini” oraz zrealizowane przez nas projekty i inicjatywy, a także plany na rok 2018.

W drugiej części spotkania pomysłodawca i koordynator projektu p. Marcin Górniak przedstawił dotychczasowy jego przebieg oraz zapoznał uczestników z metodami tworzenia innowacji informatycznych. Następnie zostały przedstawione pierwsze efekty prac firmy Recoded, tj. makiety do aplikacji, oraz omówiono sposób ich testowania, co nastąpi w najbliższym czasie. Będzie się działo .

„Tacy Sami” –  Przedszkole Nr 1 im. Miłośników Przyrody.

„Tacy Sami” – Przedszkole Nr 1 im. Miłośników Przyrody.

Czy wiecie, że projekt „Tacy Sami” realizowany jest przez nas również w przedszkolach ?

Niedawno odwiedziliśmy Przedszkole Nr 1 im. Miłośników Przyrody w Międzychodzie i wraz z małymi uczniami placówki poznawaliśmy czym jest niepełnosprawność i w jaki sposób funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością. Warsztaty poprowadzili p. Magdalena Lamcha oraz p. Damian Kupczyk.

Dzięki wsparciu naszego niezawodnego Partnera projektu jakim jest FirmaABC-Czepczyński, warsztaty te pomimo wyczerpania środków finansowych z FIO mogą dalej być realizowane i przyczyniają się do zwiększania świadomości i zmiany postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.