Trening czyni samodzielnym-rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi” – szkolenie.

Trening czyni samodzielnym-rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi” – szkolenie.

W piątek w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzychodzie p. Damian Kupczyk-wieloletni terapeuta oraz trener budżetowy przeprowadził szkolenie w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Trening czyni samodzielnym-rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W szkoleniu wzięli udział terapeuci, pracownicy socjalni oraz asystent rodziny.

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń oraz zwiększenia wiedzy na temat treningu budżetowego oraz terapii społecznej.