Serce

Serce

Podstawą naszych działań, jest chęć niesienia pomocy i okazywanie zrozumienia dla drugiego człowieka. We wszystko co robimy wkładamy swoje zaangażowanie i serce, ponieważ wiemy, że to nim mierzy się prawdziwą wartość człowieka.

Indywidualizacja

Indywidualizacja

Traktujemy każdą osobę podmiotowo i indywidualnie. Staramy się opracowywać „indywidualne programy pomocy” by po rozpoznaniu problemu – zastosować najbardziej skuteczne rozwiązanie.

Transparentność

Transparentność

Jako organizacja działająca w oparciu o wpłaty darczyńców, bardzo dużą wagę przywiązujemy do transparentności naszych działań. Dlatego upubliczniamy raporty finansowe i podsumowania realizacji projektów. Każdy darczyńca, który wpłaca pieniądze na nasze konto – otrzymuje od nas informację, na jaki cel zostały przeznaczone wpłacone pieniądze.

Szacunek

Szacunek

Szanujemy przekazane nam pieniądze, ponieważ wiemy, że są owocem ciężkiej pracy wpłacającego oraz wyrazem zaufania do nas. Dlatego, każda złotówka ma odzwierciedlenie w realnej pomocy jaką świadczymy względem osób z niepełnosprawnościami.

Aktywność

Aktywność

Wierzymy, że bez działania nie osiągnie się skutecznych efektów, dlatego aktywnie bierzemy udział w życiu społecznym i wspieramy lokalne inicjatywy. Staramy się także promować ideę „dobrego podejścia” poprzez organizację wolontariatu oraz staży

Innowacyjność

Innowacyjność

Staramy się stosować najnowsze i najbardziej skuteczne metody pracy. W sposób ustawiczny poszerzamy nasza wiedzę oraz śledzimy nowinki naukowe, by móc na bieżąco wprowadzać je do naszego warsztatu pracy.

Holistyczne podejście

Holistyczne podejście

W swoich działaniach zawsze kierujemy się podejściem holistycznym dlatego swoją opieką i wsparciem obejmujemy nie tylko osobę potrzebującą, ale i jej rodzinę.

Profesjonalizm

Profesjonalizm

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia należą do wykwalifikowanej kadry specjalistów z różnych dziedzin. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Podstawą naszych działań jest interdyscyplinarność naszego zespołu w skład którego wchodzą m.in.: fizjoterapeuci, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rodzicie dzieci z niepełnosprawnościami, logopeda oraz psycholog dziecięcy.