Kolejną odwiedzoną, w ramach projektu „Trening czyni samodzielnym, rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi”, placówką był Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku „Gościnni”.

Kolejną odwiedzoną, w ramach projektu „Trening czyni samodzielnym, rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi”, placówką był Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku „Gościnni”.

Kolejną odwiedzoną, w ramach projektu „Trening czyni samodzielnym, rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi”, placówką był Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku „Gościnni”.

W ramach prelekcji specjaliści pracujący w ŚDS usłyszeli m.in. o terapii społecznej i prowadzeniu treningu budżetowego. Wykład poprowadził wieloletni terapeuta społeczny i trener budżetowy p. Damian Kupczyk.

Kolejne placówki odwiedzimy już w przyszłym tygodniu.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.