Poszerzenie oferty terapeutycznej Stowarzyszenia „Homini”

Poszerzenie oferty terapeutycznej Stowarzyszenia „Homini”

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Homini zrealizowało zadanie publiczne pod nazwą „Poszerzenie oferty terapeutycznej Stowarzyszenia „Homini” o nowoczesną metodę terapii przy zastosowaniu urządzenia PCEye wraz z programami Look to learn, Scenes i Sounds oraz Boardmaker Speaking Dynamically Pro”.

W ramach tego zadania został zakupiony komputer wraz z głośnikami zewnętrznymi oraz przeprowadzono szkolenie dla terapeutów specjalnych z obsługi programów Look to learn, Scenes i Sounds oraz Boardmaker Speaking Dynamically Pro.

Dzięki zadaniu zostało stworzone stanowisko terapeutyczne dla specjalistów Homini, do prowadzenia terapii przy pomocy specjalistycznych programów, polegającej na obsłudze komputera za pomocą wzroku. Taka terapia pozwoli nam między innymi na naukę alternatywnej komunikacji z osobami niemówiącymi i niepełnosprawnością manualną.

Zadanie w całości sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Funduszu Wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.