Wywiad z Damian Kupczyk

Wywiad z Damian Kupczyk

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Damian Kupczyk, którego tematem jest kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu i efektów jakie ona za sobą niesie.

Jednym z nich jest projekt „Tacy Sami” – który ma na celu zmniejszanie i eliminację negatywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, poprzez prowadzenie warsztatów poznawczych, prelekcji i szkoleń dla uczniów, a także dla rad pedagogicznych.

Firma ABC-Czepczyński od samego powstania naszego Stowarzyszenia jest partnerem naszych działań, za co serdecznie dziękujemy i jednocześnie zachęcamy inne firmy, by zwróciły uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach biznesowych.

Zaangażowanie społeczne w firmie ABC-Czepczyński

Czy CSR może być ważnym obszarem w firmie spedycyjnej? Czy są firmy, których branża nie pozwala na podejmowanie działań opartych o społeczną odpowiedzialność biznesu? I wreszcie jak połączyć biznes, pasję i rodzinę. O tym wszystkim opowiada Damian Kupczyk – Specjalista ds. Marketingu i CSR w wywiadzie, udzielonym na tegorocznych targach CSR w Warszawie. Zapraszamy!

Opublikowany przez ABC-Czepczyński 27 kwietnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.