„Działania godne uwagi”- Homini Laureatem konkursu.

„Działania godne uwagi”- Homini Laureatem konkursu.

Działania godne uwagi”- Homini Laureatem konkursu

13 grudnia uczestniczyliśmy w Gali podsumowującej konkurs pn. „Działania godne uwagi”. Do konkursu zgłosiliśmy projekt „Tacy sami- spot promujący pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami”. Zwyciężyliśmy w 2 kategoriach. Otrzymaliśmy statuetkę w ramach kategorii EDUKACJA, ROZWÓJ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ oraz jako organizacja ze SUBREGIONU poznańskiego.  W konkursie wzięły udział 93 podmioty: organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Wielkopolski. Jednym z elementów Gali był koncert Fundacji Pro Musica z LesznaOrganizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, partnerem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.