„Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” – relacja.

„Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” – relacja.

Wczoraj wraz z naszymi parterami: Środowiskowym Domem Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie będący w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, Firmą ABC-Czepczyński, Pracownią Psychologiczną „Cegiełka” zorganizowaliśmy konferencję pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, rodziców oraz wolontariuszy. Przybyli goście wysłuchali wykładów prof. dr hab. Marii Beisert, mgr Katarzyny Pilarczyk, mgr Olgi Węglarskiej- pracowników Instytutu Psychologii UAM Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Po części wykładowej odbyły się dwa warsztaty: „Seksualność osób z niepełnosprawnościami- norma i patologia w zachowaniach seksualnych” oraz „Seksualność dziecka oczami rodzica”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy Międzychód.👣

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.