Spot „Tacy Sami”.

Spot „Tacy Sami”.

🎬Spot „Tacy Sami” – wideo mające za zadanie zwrócenie uwagi na kwestie związane z edukacją włączającą, a także edukację dotyczącą kształtowania pozytywnych i właściwych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Wideo jest ostatnim elementem projektu dofinansowanego ze środków 💵Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu odbyły się również warsztaty wakacyjne, warsztaty plastyczne, warsztaty poznawcze oraz prelekcje dotyczące specyfiki niepełnosprawności, kształtowania postaw i przełamywania stereotypów.

Informacja o projekcie wraz ze spotem zostanie wysłana do wszystkich wielkopolskich  szkół podstawowych, co mamy nadzieję, wpłynie na kwestie dotyczące edukacji włączającej. Liczymy na to, że spot stanie się dobrym narzędziem dla nauczycieli, by podczas lekcji zacząć rozmawiać o niepełnosprawności, kształtować pozytywne postawy, uwrażliwiać uczniów pełnosprawnych, a także integrować ich ze środowiskiem uczniów z niepełnosprawnościami.

Twórcą projektu jest Zastępca Prezesa Stowarzyszenia „Homini” p. Ewelina Maj, koordynatorami projektu byli p. Damian Kupczyk oraz p. Magdalena Lamcha.

Serdecznie dziękujemy także naszym Partnerom: Cak MiędzychódFundacja Olandia, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kamionnie, Firmie ABC-Czepczyński, bez których wsparcia, ten projekt nie mógłby zostać zrealizowany.

Wielkie podziękowania oraz wyrazy uznania kierujemy dla Firmy VimeStudio oraz do p. Ziemowit Kaczmarek, który był realizatorem i wykonawcą spotu – dziękujemy za wsparcie, pomoc, każde dobre słowo, a także całe  włożone w realizację.

Zachęcamy do udostępniania spotu, dzielenia się nim – to pomoże w realizacji naszych celów, a także być może, stanie się początkiem zmian w kwestiach kształtowania postaw uczniów  i społeczeństwa w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Tacy Sami

🎬Spot "Tacy Sami" – wideo mające za zadanie zwrócenie uwagi na kwestie związane z edukacją włączającą, a także edukację dotyczącą kształtowania pozytywnych i właściwych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.Wideo jest ostatnim elementem projektu dofinansowanego ze środków 💵 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.W ramach projektu odbyły się również warsztaty wakacyjne, warsztaty plastyczne, warsztaty poznawcze oraz prelekcje dotyczące specyfiki niepełnosprawności, kształtowania postaw i przełamywania stereotypów.Informacja o projekcie wraz ze spotem zostanie wysłana do wszystkich wielkopolskich 🏫 szkół podstawowych, co mamy nadzieję, wpłynie na kwestie dotyczące edukacji włączającej. Liczymy na to, że spot stanie się dobrym narzędziem dla nauczycieli, by podczas lekcji zacząć rozmawiać o niepełnosprawności, kształtować pozytywne postawy, uwrażliwiać uczniów pełnosprawnych, a także integrować ich ze środowiskiem uczniów z niepełnosprawnościami.Twórcą projektu jest Zastępca Prezesa Stowarzyszenia "Homini" p. Ewelina Maj, koordynatorami projektu byli p. Damian Kupczyk oraz p. Magdalena Lamcha.Serdecznie dziękujemy także naszym 👬Partnerom: Cak Międzychód, Fundacja Olandia, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kamionnie, Firmie ABC-Czepczyński, bez których wsparcia, ten projekt nie mógłby zostać zrealizowany.Wielkie podziękowania oraz wyrazy uznania kierujemy dla 🎥Firmy VimeStudio oraz do p. Ziemowit Kaczmarek, który był realizatorem i wykonawcą spotu – dziękujemy za wsparcie, pomoc, każde dobre słowo, a także całe 💓 włożone w realizację.Zachęcamy do ❣👉udostępniania👈❣ spotu, dzielenia się nim – to pomoże w realizacji naszych celów, a także być może, stanie się początkiem zmian w kwestiach kształtowania postaw👩‍🎓 uczniów 👨‍🎓 i społeczeństwa w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Opublikowany przez Stowarzyszenie "Homini" w Międzychodzie Sobota, 28 października 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.