„Trening czyni samodzielnym. Rehablilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi”. Drugi film.

„Trening czyni samodzielnym. Rehablilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi”. Drugi film.

Prezentujemy Państwu drugi film zrealizowany w ramach projektu „Trening czyni samodzielnym. Rehablilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi”. W tym odcinku poruszona zostaje kwestia niepełnosprawności i zrozumienia potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami.

Prowadzącym wideotutoriale jest wieloletni terapeuta społeczny i trener budżetowy Damian Kupczyk, który w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę przekazuje pomocne wskazówki i porady dotyczące tej formy terapii.

Projekt ten realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Partnerami projektu są: Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku „Gościnni”Warsztaty Terapii Zajęciowej w KwilczuABC-Czepczyński oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

Case Study II

Prezentujemy Państwu drugi film zrealizowany w ramach projektu "Trening czyni samodzielnym. Rehablilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi". W tym odcinku poruszona zostaje kwestia niepełnosprawności i zrozumienia potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami.Prowadzącym wideotutoriale jest wieloletni terapeuta społeczny i trener budżetowy Damian Kupczyk, który w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę przekazuje pomocne wskazówki i porady dotyczące tej formy terapii.Projekt ten realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.Partnerami projektu są: Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku "Gościnni", Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kwilczu, ABC-Czepczyński oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

Opublikowany przez Stowarzyszenie "Homini" w Międzychodzie Poniedziałek, 19 listopada 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.